(1)
Shunhaji, A. .; Sarnoto, A. Z.; Alfa, U. . MODEL PENDIDIKAN AKHLAK ANAK PADA PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH DASAR PERSPEKTIF UMAR BIN AHMAD BARAJA (Telaah Kitab Akhlak Lil Banin). Statement 2022, 12, 1-15.